Můj AutoCont - WebKatalog a B2B nákupní portál

Aplikace "Můj AutoCont" slouží jako:

  • elektronický WebKatalog s aktuální nabídkou hardware a software, která je v portfoliu společnosti AutoCont
  • orientační ceník v cenových hladinách, tak, jak jsou doporučovány výrobci technologií
  • B2B portál pro efektivní elektronický nákup a obchodní komunikaci v individuální
    cenotvorbě pro smluvní zákazníky

WebKatalog umožňuje rychlou orientaci v nabídce produktů s výběrem zboží dle kategorií a podkategorií, s filtrováním dle výrobců, parametrů a cenového rozsahu či vyhledávání dle zadaného textu.

Orientační ceník zobrazuje neregistrovaným uživatelům cenové hladiny doporučované výrobci technologií, u vybraných položek mohou být uvedeny tzv. akční ceny z marketingových a obchodních kampaní.

B2B portál nabízí pro zákazníky AutoContu se smlouvou či dohodou pro opakované nákupy přístup ke speciálním cenovým podmínkám. Zákazník získá výhody nástroje pro efektivní elektronický nákup, osobně podporovaný definovaným obchodníkem ze "svého AutoContu" (preferovaného obchodního zastoupení). V portálu zákazník vidí přehledně historii obchodních transakcí s AutoContem, různí lidé zákazníka disponují různou úrovní práv a dle toho mohou dělat patřičné operace, portál nabízí i přehledný pohled na historii obchodních transakcí s AutoContem, smluvním zákazníkům umožňuje i přístup k hlášení servisních požadavků a sledování jejich vývoje.

Zákazník může udělat dohodu o cenových podmínkách a slevách napříč nabídkou či na vybrané kategorie zboží či výrobce, může zadefinovat "standard" tzn. preferovaný produkt pro opakované interní nákupy se smluvně stanovenou cenou (např. firemní standardy PC, notebooků, displejů, tiskáren, atd).

Nastavení podmínek a přístup do portálu je možné projednat s nejbližším obchodním zastoupením regionálních center AutoCont.

Produktové tipy
Vybraná řešení a služby
http://www.itdnes.cz/redirhw.aspx?brand=&sort=&sortType=&expedice=&kkod=&pkod=&typ=&page=