Systémová integrace a řízení komplexních projektů

Systémová integrace je v naší DNA. Máme silné kompetence a zkušenosti s řízením průřezových projektů, jak na úrovni řešení a služeb divizí AUTOCONT, tak se zapojením kompetencí firem z celé ARICOMA GROUP a třetích stran.

Za dlouhou dobu působení na trhu jsme získali velké množství zkušeností s nejrůznějšími realizacemi dodávky řešení a služeb. Naši specialisté jsou schopni komplexně zajistit všechny potřeby zákazníků. Uvědomujeme si důležitost individuálního přístupu, a proto nabízíme široký výběr možností dodávky. Na základě vzájemné komunikace dokážeme určit, který způsob dodávky je pro klienta optimální. Vhodná volba usnadní nasazení řešení a eliminuje problémy, které standardně při realizaci vznikají.

Znalostní oblast řízení projektů obsahuje procesy potřebné k identifikaci, vymezení, kombinaci a koordinaci různých procesů a aktivit napříč všemi skupinami procesů projektového řízení. V rámci organizace realizovaných projektů je zpravidla využívána tříúrovňová organizační struktura s tím, že může být upravena dle potřeby (rozsahu) projektu. Především u menších projektů mohou být pravomoci řídícího výboru delegovány na vedení projektu, které pouze informuje o průběhu projektu. Základní pravidlo zní, dobrý projekt je dodaný projekt a pro naše projektové manažery je důležité, efektivně kombinovat a koordinovat zejména řízení dokumentů, rizik, požadavků (issue management), změn a akceptace.

Oblasti služeb

End pop-up

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek