Podniková architektura a strategie it, implementace it infrastruktury

V této oblasti služeb nabízíme jak analýzy a koncepce využívání informačních technologií v organizacích, tak vlastní implementaci, migraci, adopce, dodávky, integrace, podporu a poradenství.

Podniková architektura a strategie koncepce využívání informačních technologií dnes nabízí více cest a variant – jak ve formě cloud, hybridních řešení či onpremise infrastruktury. Na základě našich mnohaletých zkušeností aplikujeme pragmatický přístup s využitím stávajících investic a nových technologií. Cloud technologie mění principy práce, procesy řízení i poskytování IT služeb i integraci mobilních zařízení do podnikového prostředí.

Nabízíme

 • Koncepce využívání IT (cloud, hybridní cloud, on-premise)
 • Pro každé IT oddělení je důležité správně rozložit infrastrukturu a aplikace do vlastních datových center, hostovaných datových center nebo do veřejného cloudu, ať už uvažuje o platformách, jako jsou Microsoft Azure, IBM Cloud, Amazon Web Services či Google Cloud. K tomu právě slouží oblast architektury a strategie IT, kdy společně se zákazníkem hledáme a popisujeme nejlepší cestu pro jeho konkrétní aplikace a služby. Neexistuje totiž jediná správná cesta. Vždy jde o posouzení potřeb byznysu a nalezení nejlepšího poměru cena/výkon. Naší výhodou jsou zkušenosti z velkého množství realizovaných projektů ve všech oblastech. Tedy provoz infrastruktury i aplikací ve vlastních datacentrech zákazníka, hostovaných datacentrech, ale i ve veřejném cloudu či různých hybridních variantách.

 • Služby pro adopci cloud prostředí (IT oddělení, koncoví uživatelé)
 • Adopce znamená přijetí, a to by mělo být součástí každého IT projektu. V cloudové době začíná být nedílnou součástí všech dobrých řešení. A co v rámci adopce získáte? Jelikož je nutné naučit jednotlivé uživatele s novými systémy pracovat a využívat veškerého potenciálu, najít správný způsob práce uživatele a přizpůsobit mu nasazované produkty v maximální možné míře, tak ji můžeme realizovat několika různými cestami. Například formou video školení, osobního školení, formou hry, při využití jednotlivých funkcionalit produktů a uživatel je jimi prováděn zajímavou formou, kdy může sloužit i jako zdroj zábavy. Při správném zapojení všech oddělení firmy, nejen IT a jejich účasti na celém projektu, dosáhneme lepšího přijetí nových produktů, ale také business leadery, což se projeví na hladším průběhu projektu a následné vyšší efektivitě a produktivitě.

 • Procesy a řízení čerpání cloud služeb – Cloud Governance
 • Každá firma, která přechází do cloudového prostředí, potřebuje tyto služby řídit a mít pod kontrolou i po stránce finanční, aby se jejich využití nevymklo firmě z rukou. A k tomu právě slouží řešení Cloud Governance. K řízení cloudových služeb může být využito produktů nebo řešení, které jsou součástí dané služby, nebo také produkty a řešení třetích stran. Ty často nabízejí řízení více cloudových služeb najednou (tzv. multicloud řešení), což může být výhodné pro zákazníky, kteří využívají řešení od více dodavatelů.

 • Migrační služby
 • V oblasti migrace do cloudu dokážeme našim zákazníkům nabídnout širokou škálu služeb, ale také nástrojů, které dokážou proces migrace zjednodušit a také zvýšit jeho bezpečnost a spolehlivost. Celé řešení můžeme udělat na klíč, nebo připravit migrační postupy a následně fungovat jako podpora v případě, že se zákazník dostane při migraci do problémů. Zkušenosti máme jak s migrací mezi datovými centry zákazníka, tak i s migrací do privátního cloudu, hostovaného i veřejného cloudu, oběma směry.

 • IT Service management
 • V oblasti způsobu řízení, poskytování IT služeb nenastaly s nástupem cloudu žádné významné změny. Naopak nastaly v portfoliu poskytovaných služeb. Význam infrastrukturních služeb ustupuje službám aplikačním. Zákazníky zajímá, zda jim funguje využívaná aplikace a neřeší, zda je nedostupnost způsobena chybou serveru, datového úložiště nebo čehokoliv jiného. V této oblasti jsme se vydali progresivními směry. Způsob poskytování IT služeb přizpůsobujeme nejnovějším trendům a standardům definovaným zejména v ITIL 4 a ISO/IEC 20000-1:2018; už nemluvíme o IT službách, ale o službách obecně, což významně rozšiřuje využitelnost dodávaných výstupů. Pro podporu všech „praktik“ (pozn. dříve „procesů“) využíváme jeden z nejlépe hodnocených nástrojů pro tuto oblast – ServiceNow, provozovaný plně v cloudu. Zákazník tedy dostává aplikační službu, která mu umožňuje plně řídit oblast poskytování služeb. 

 • Dodávky HW a SW, licenční poradenství
 • Zajišťujeme dodávky velmi širokého portfolia produktů z oblasti informačních technologií. Ve prospěch svých zákazníků využíváme silnou pozici u dodavatelů, poskytujeme certifikovaný záruční i pozáruční servis. Certifikovaní a zkušení specialisté nabízí kvalitní licenční poradenství a podporu v oblasti softwaru. Licenční podmínky, výjimky, specifika použití, změny v čase apod. byly vždy dosti komplexní záležitostí a pro většinu zákazníků je nemožné se alespoň zorientovat, natož se jimi správně a navíc ekonomicky řídit bez pomoci zkušeného a znalého partnera. S příchodem cloudových prostředí, využívání hybridních scénářů, použití existujících licencí v cloudu apod., je situace ještě složitější. Disponujeme týmem certifikovaných specialistů, díky kterým poskytujeme konzultace a poradenství pro celý životní cyklus licenčních potřeb celého prostředí zákazníka. Od zjištění aktuálního stavu, potřeb, přes návrh, správu až po vyřazení nebo obnovu licenčního pokrytí.

 • Efektivní integrace mobilních zařízení do cloud prostředí
 • V cloudové době jsou mobilní zařízení stále více využívaná i k plnění pracovních úkolů, což znamená, že se stávají součástí nasazovaného řešení a je nutné je nějakým způsobem začlenit mezi firemní zařízení. K tomu slouží právě integrační služby, které umožní řídit mobilní zařízení, i když se nacházejí mimo firmu. Jedná se například o mobile device management (MDM), případně bezpečnostní produkty (cloudová proxy, endpoint protection a podobně) nebo o využití mobilních zařízení k autentizaci uživatele (jako druhý faktor). Často se zapomíná na to, že do této kategorie patří i notebooky, a proto je k nim potřeba přistupovat stejně s potřebným zabezpečením, například formou šifrování disků a také endpoint managementem, který by měl být schopen fungovat, i když je uživatel na cestách.

 • Podpora a poradenství
 • Ve všech výše uvedených oblastech poskytujeme nejen vlastní služby, ale také s nimi spojené poradenství a následnou podporu (support) pro případ, že se stane něco neočekávaného.

Oblasti služeb

End pop-up

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek