JAK NA SPRÁVU A BEZPEČNOST KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE VELKÉ ORGANIZACI?

Bylo Vaše IT připravené i s krizovými scénáři pro navýšení počtu vzdáleně připojených uživatelů do firemního prostředí? Pokud jste odpověděli ano, určitě má Vaše organizace zpracované procesy a postupy pro správu koncových zařízení a používá softwarové nástroje, pomocí kterých je všechno snadnější, jednodušší a efektivnější.

Pokud potřebujete posoudit aktuální postupy při správě koncových zařízení ve Vaší organizaci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme s provedením auditu procesů správy koncových zařízení, který komplexně posoudí aktuální postupy a výstupem získáte studii popřípadě návrh aktualizace interních pokynů či směrnic.

Vypracujeme pro Vás studii, která popíše aktuální procesy celého životního cyklu koncového zařízení. Koncovým zařízením přitom rozumíme jakékoli zařízení, které dnes vaši zaměstnanci využívají ke své práci - počítač, notebook, tablet, mobilní telefon atd. Předmětem zájmu nebude jen samotný proces, ale i jeho měření a porovnání s referenčními procesy v podobě obecných best-practices v této oblasti.

Studie bude zaměřena především na celkovou koncepci a nebude v této fázi mít ambice na detailní popis konkrétního technického řešení dílčího úkonu, z hlediska konfigurace koncového zařízení nebo nastavení či volby softwarového vybavení, pro splnění určité funkcionality.

Jsme si vědomi, že klíčovým parametrem návrhu je zvyšování úrovně poskytovaných služeb pro uživatele čili zákazníky interního IT. Ve studii bude též zohledňována rámcová ekonomická náročnost tak, aby u navržených opatření byla tato náročnost přiměřená.

Zhlédněte schéma životního cyklu správy PC
1.Fáze – Analýza stávajících procesů a stávajícího stavu

V první fázi se zaměříme na přezkoumání stávajících procesů a současného stavu. Abychom pro Vás připravili co nejobjektivnější závěrečný výstup, budeme s Vámi vést diskuze na všechna příslušná témata, která se týkají správy a zabezpečení koncových zařízení.

Tím nejdůležitějším, čím začneme, je existence samotných procesů, existence rolí a kompetencí. Probereme stávající předpisy, směrnice, způsob evidence požadavků, popis typu uživatelů, analýzu koncových zařízení (např. standardizace, minimální sizing HW, softwarové vybavení, mapa aplikací, atd). Následně se zaměříme na životní cyklus koncových zařízení - od jejich pořízení, instalace, nastavení zabezpečení, dalších požadovaných služeb, způsob poskytování podpory, disaster recovery, až po jejich vyřazení.

2.Fáze – Validace současných procesů a návrh úprav

V rámci této fáze vznikne studie, která bude zpracována formou výstupní zprávy a formou aktualizace stávajících směrnic, postupů a navrhovaných řešení. Zpráva bude obsahovat zjištění provedená v rámci přezkoumání stávajících procesů a stávajícího stavu z 1.fáze a bude rovněž obsahovat procesy správy a zabezpečení koncových bodů z hlediska těchto procesů.

Zaměříme se převážně na základní a stěžejní procesy, mezi které patří požadavky na koncová zařízení a jejich operační systém, aktualizace matice rolí a odpovědností. Doporučíme Vám způsob evidence požadavků, navrhneme Vám životní cyklus správy koncového zařízení, od jeho jednotné definice, po jeho navázání na infrastrukturní a další požadované služby, návrhy procesu řízení sledování, řízení a změn, včetně návrhu procesu na ukončení životní cyklu koncového zařízení a jeho vyřazení. Pomůžeme Vám navrhnout procesy deploymentu a aplikace politik zabezpečení, patch management OS a vybraných aplikací.

Jedná se pouze o část základních témat a jsme připraveni je rozšířit i o další témata, která jsme s Vámi připraveni detailně probrat, abychom Vám mohli připravit objektivní návrhy zlepšení, z kterých bude Vaše organizace těžit v blízké budoucnosti.

Další detaily k naší nabídce řešení a služeb pro tuto oblast

Oblasti služeb

End pop-up

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek