Transformace IT: je to o přístupu, nejen o velkých projektech.

Pokud před lidmi z managementu firmy vyslovíte sousloví transformace IT, pravděpodobně se orosí. Představí si ohromné investice, odstávky systému a několikaletý bolestivý proces přerodu firmy, který vyvrcholí složitou edukací všech svých zaměstnanců. „Mnoho lidí v top pozicích si ještě pamatuje dobu nasazování informačních systémů z prvních let tohoto tisíciletí, ale naštěstí je dnes už samotné IT jinde a drtivá většina těchto operací dnes probíhá automaticky nebo někde na pozadí. Mnohdy navíc transformace není ani o zásadních investicích, ale o pouhé změně přístupu,“ říká Jaroslav Biolek, šéf Business Unit EBS největší české IT společnosti AUTOCONT.

„Cloudová éra přinesla úplně jiný přístup k tomu, jak se píší, rozvíjejí a provozují aplikace. Kdysi, když jste chtěli propojit dva systémy, museli jste na obou stranách hardwaru i softwaru zkontrolovat rozhraní, což bylo extrémně pracné a náročné, a zároveň to vyžadovalo obrovský počet člověkohodin. Ve starém světě neexistovalo, aby firma jela na dvou verzích stejného informačního systému. Dnes je možné, aby se udělala změna například jen v projektových modulech. Dnes se věcí píšou a programují tak, aby se věci takzvaně „olízly“ a následně začaly provádět změnu. Budoucnost je v chytrém použití obecných a univerzálních platforem existujících programových modulů (API - Application Programming Interface) a jejich správě v rámci organizace nezávisle na prostředí, tedy infrastruktuře, kde tzv. reálně běží – v domácí serverovně, u spolehlivého blízkého partnera providera, nebo v hyperscale veřejném cloudu“ vysvětluje Jaroslav Biolek.

Samotná cesta k transformačnímu projektu přitom bývá různá a záleží zejména na vyspělosti a připravenosti klienta. Tedy to, v jakém stavu má infrastrukturu nyní a zároveň nějakému cíli, ke kterému by se rád dopracoval.

Podívejte se na procesy novou optikou

„To nejpodstatnější na celé transformaci je přístup. Aby se lidé nedívali lidé jen na současný proces, ale aby se přemýšlelo nad tím, co se dá plně zautomatizovat. Protože to je dnes nejdražší a to je také to, na co vaši tržní vyzyvatelé budou útočit jako první. Typickým příkladem jsou všechny systémy na pořizování dat, které se neustále pořizují ručně. Smyslem digitální transformace je, aby tuhle rutinní práci udělal stroj. Aby všechno běželo, aby lidská práce směřovala tam, kde dává opravdu smysl. Digitální transformace spočívá v tom, že využíváte nových technologií a zároveň se díváte na měnící se procesy. Proč by 20 procent lidí mělo dělat pořád dokola naprosto rutinní procesy, když jsme schopni to stroj naučit za tři týdny a ten to pak bude už napořád dělat s téměř stoprocentní spolehlivostí a v režimu 24/7,“ pokládá řečnickou otázku muž, který vede enterprise business unit AUTOCONTU.

„Děláme přitom i na projektech, kdy se s informačním systémem vůbec nehýbe. U jednoho zákazníka jsme neimplementovali jedinou technologii. Jen jsme vzali všechna data z obchodu, provozu, objednání, ze strojů a nad tím jsme spustili pokročilou analytiku, která začala dávat určité informace do souvislostí. Na základě toho jsme vytvořili systém, který se průběžně učí a dává lidem nejrůznější aktuální informace. Vytvořili jsme systém nad datovým modelem fabriky, který v každodenní praxi šetří desítky tisíc denně. Třeba jen tím, že je schopný včas upozornit na to, že pokud nastanou určité dvě situace souběžně, je pravděpodobné, že nedokončíte zakázku v termínu. Systém proto navádí lidi – běž tamhle a udělej tohle, aby tahle skutečnost nenastala,“ říká Jaroslav Biolek.

Prostě někde začněte

Podle Jaroslava Biolka není transformace vždy o velkém nebo rozsáhlém projektu. Je o chuti se do toho pustit, a prostě začít. „Mnoho firem si na základě impulsů z trhu řeklo, vyvineme vlastní aplikace a nainvestovaly do toho miliony. Výsledek ale byl, že to nefungovalo. Transformace je o změně myšlení a schopnosti využívat knowhow z praxe ve svůj prospěch. Je lepší si vzít malý kousek a začít. Vybrat nejpalčivější proces, který vás pálí, změnit jej a ověřit si, že vše v praxi funguje. A pak vzít další a postupně tedy začít věci měnit. Dnešní technologie naštěstí už dokážou pracovat tak, že se tyhle změny běžných uživatelů vůbec nedotknou. Jsem přesvědčen, že když uvidíte výsledky jedné části transformace, budete mít chuť se bezprostředně potom pustit do dalších projektů,“ uzavírá Jaroslav Biolek.

Oblasti služeb

End pop-up

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek