Prohlédněte si naše video případové studie

Konsolidace několika datových center do společného hyperkonvergovaného řešení

Snížení počtu provozovaných datových center, potřebných licencí a nákladů na administraci IT prostředí s jednoduchou rozšiřitelností výpočetního výkonu a diskové kapacity.

Virtuální datové centrum s bezpečnostním řešením

Zvýšení stability a ekonomické efektivity provozu IT systémů, větší flexibilita pro možný růst pobočkové sítě, získání bezpečnostních standardů.

Zvýšení kybernetické bezpečnosti

Trvalé posílení v oblasti informovanosti, evidence a řízení bezpečnostních rizik. Vizualizace bezpečnostních událostí v reálném čase.

Koncepce využití Office 365

Plné využití nástrojů Office 365 na míru potřebám a způsobu práce v jednotlivých týmech, pojmenování a pochopení přínosů pro jednotlivé role.

Bezpečnost informačních systémů nemocnice

Povýšení IT prostředí na úroveň odpovídající aktuálním požadavkům legislativy, kybernetické bezpečnosti a efektivity zdravotnického personálu.

Provoz IT infrastruktury v cloudu

Služby zákazníkům 24 hodin denně na infrastruktuře bez výpadků, s garancí dostupnosti potřebného výkonu, kapacity i rychlosti odezvy.

Služby pokročilého bezpečnostního dohledu

Významné zvýšení obrany proti neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí urychluje nápravu a přispívá k obnově důvěryhodnosti IT zdrojů.

Správa firemní sítě i práv uživatelů z cloudu

Kompletní vzdálená správa sítě s technologií Cisco Meraki s jednotným administračním rozhraním a silným zabezpečením koncových zařízení.

Jednotný informační systém řízení společnosti

Implementace Microsoft Dynamics, propojení účetnictví, výroby a logistiky, sjednocení klíčových procesů, plná kontrola nad daty.

Outsourcing provozu serverů v režimu 24x7

Sjednocení péče o stovky serverů ve 12 zemích světa, nepřetržitý režim podpory napříč časovými pásmy, spolehlivý provoz, transparentní náklady.

Služby pokročilého bezpečnostního dohledu

Vysoká míra zabezpečení před kybernetickými hrozbami bez investic do dalších lidských zdrojů, monitoring incidentů, včasná a cílená reakce.

Chytrá a efektivní továrna

Zkrácení času plánování výroby, zlepšení distribuce procesů a kontroly kvality, řešení systémových problémů ohrožujících bezpečnost práce.