Podnikové aplikace a jejich provoz

Datové analýzy umožňují vytěžení dat a ulehčují hledání rezerv a nových postupů.Ty lze realizovat pomocí moderních systémů pro tvorbu a rychlé nasazení byznys aplikací či využít komplexní informační systémy či softwarová řešení vytvořená na zakázku dle potřeb.

Dokážeme realizovat pokročilé datové analýzy, predikce s využitím umělé inteligence, implementujeme moderní cloudové informační systémy Microsoft Dynamics 365, portály a weby, řešíme ecommerci a digitální strategii. Dokážeme dodat systémy pro tvorbu a rychlé nasazení byznys aplikací ServiceNow a zajistit vývoj cloudových i necloudových byznys aplikací na zakázku.

Nabízíme

  • Pokročilé datové analýzy, predikce a umělá inteligence
  • Naši zákazníci se občas potýkají s problémy, které nemají přímočaré řešení. V takovém případě důkladně zmapujeme proces, dáme data do souvislostí, nalezneme řešení a doporučíme odpovídající postup. Postup, který může vést ke snížení nákladů, zlepšení kvality, automatizace dílčích činností či zvýšení efektivity. Umíme tak transformovat data na cenné informace, ty následně pomocí moderních technologií interpretovat v kontextu fungování dané organizace a poskytovat lidem v ní fakta pro včasné operativní i strategické rozhodování. To vše bez ohledu na obor zákazníka, či jeho IT vybavenost.

  • Informační systémy Microsoft Dynamics, portály a weby, ecommerce
  • Díky kompetencím AUTOCONT business unit PAS nabízíme i širokou oblast portfolia v oblasti podnikových aplikací. Zahrnuje podnikové informační systémy, systémy pro personalistiku, systémy pro řízení projektů a procesů i pro řízení vztahů se zákazníky. Nabízíme i know-how a reference oblasti tvorby rozsáhlých portálů a webů. Zdigitalizujeme vaše procesy, usnadníme např. administraci desítek tisíc dokumentů a multimediálních souborů nebo vám pomůžeme dostát zákonným nařízením o přístupnosti a zveřejňování obsahu. Pořešíme vaše potřeby v oblasti e-commerce a omnichannel. Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů.

  • Systémy pro tvorbu a rychlé nasazení byznys aplikací
  • Pro dodávku (vývoj a provoz) cloudových byznys aplikací nabízíme platformu ServiceNow. Vývoj tedy probíhá na „platformě“, skládající se z využitelných a široce customizovatelných modulů např. pro design formulářů, workflow, notifikací, integrací s e-mailovými systémy, CMDB, Knowledge base, portál, chat, mobilní aplikace, reporting. Na těchto komponentách je možné realizovat 95% požadované funkcionality aplikace a zbylých 5% se vyvíjí v JavaScriptu prostředí. Tento způsob vývoje aplikace je významně rychlejší a spolehlivější než využití standardních vývojových nástrojů. Vlastní vývoj pak probíhá agilním způsobem, kdy je základní funkcionalita připravena díky hotovým komponentám velmi rychle. Finální podobu aplikace pak zákazník přímo designuje za pomoci našich vývojářů v jednotlivých „sprintech“. Platforma ServiceNow obsahuje i modul pro agilní řízení projektů, který je plně k dispozici zákazníkům po celou dobu vývoje aplikace.

  • Vývoj cloudových i necloudových byznys aplikací na zakázku
  • Sesterská firma Cleverlance v ARICOMA GROUP je jedním z největších sofwarehousů v ČR a SR. Vyvíjí software - od malých vylepšení stávajících systémů po kompletní návrh a výměnu celých systémů v oblastech finančnictví, telekomunikací i průmyslu. Navrhuje a integruje správné řešení na míru. Má propracované metodiky a kvalitní vývoj a díky zkušenostem odborníků je schopna garantovat cenu a termín dodání. Když chcete vybudovat řešení, které by zaměstnanci i vaši zákazníci rádi a často používali, nestačí vám obyčejný analytik, který jen shrne vámi dodané informace. Potřebujete lidi, kteří s vámi budou žít váš obchodní život. Dokážou se vcítit do vašich záměrů a získat pro svoji analýzu data, která jsou základem pro budování skvělého řešení. Mimo standardní testování všech softwarových projektů outsourcuje i kompletní testování pro celé firmy, jako jsou mobilní operátoři a banky.

Oblasti služeb

End pop-up

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek