Současnost přináší nové výzvy ve správě pracovního prostředí

Tak, jak roste počet a různorodost cenově dostupných mobilních zařízení, operačních systémů a aplikací, tak roste i rozdíl v tom, jak takové prostředky zabezpečit a jak poskytnout podporu koncovým uživatelům.

Pro vysokou produktivitu zaměstnanců kdekoliv a kdykoliv, je nutné systémově řešit, aby neobcházeli bezpečnostní politiky. Organizace v takové situaci čelí kritickému rozhodnutí – ignorovat tyto trendy a bezpečnostní hrozby anebo přijmout nový způsob práce s využitím nových možností správy.

Čtěte dále

 • Platforma VMware Workspace ONE
 • VMware Workspace ONE je platforma digitálního pracovního prostoru, která umí jednoduše a bezpečně doručit a spravovat jakoukoliv aplikaci na libovolném zařízení. Velmi důležitá je inteligence, se kteroupracuje – analyzuje a vyhodnocuje informace a následně nabízí vhodná řešení konfigurace, automatizace, správy a ochrany.

  Všechno začíná jednotným katalogem, který nabízí přístup jak ke cloudovým, tak mobilním a nativním desktopovým (Windows) aplikacím. Workspace ONE také obsahuje výkonné nástroje pro e-mail, kalendář, dokumenty a sociální spolupráci. Zaměstnanci jsou ti, kteří si mohou vybrat, zda budou používat své vlastní mobilní zařízení nebo využijí to, které jim poskytne zaměstnavatel. V obou případech má IT stejnou možnost, ohleduplně prosazovat zásady podmíněného přístupu založeném na znalosti zařízení a zaměstnance. Na základě toho se bezpečnostní rizika vyhodnocují automaticky.

  Workspace ONE automatizuje tradiční „onboarding“ a konfiguraci notebooků a mobilních zařízení. Životní cyklus aplikací řeší v reálném čase, čímž překlenuje starší podnikové aplikace „klient-server“ do éry mobilního cloudu.

  VMware je lídrem v oblasti správy zařízení (ať už MDM nebo UEM) již od dob akvizice společnosti Airwatch (v roce 2014), což potvrzuje např. Gartner nebo IDC.

 • Jaké problémy může VMware Workspace ONE vyřešit?
 • #1 Sjednocení správy koncových bodů

  Spravujte celý životní cyklus libovolného koncového bodu – mobilního telefonu (Android, iOS), stolního počítače (Windows 10, macOS, Chrome OS), rugged (WinCE) a dokonce i IoT (Linux a další) – v jediné konzoli. Workspace ONE umí pomoct, ať už se jedná o jakýkoli typ použití zařízení - firemní, BYOD, jednoúčelové (kiosky) nebo sdílená zařízení.

  #2 Modernizaci správy desktopů a notebooků

  Optimalizujte správu životního cyklu stolního operačního systému (Windows 10, macOS, Chrome OS) pro mobilní svět. Moderní technologie správy zjednodušují nasazení, poskytují 100 % správu zařízení na libovolném místě, zjednodušují doručování aplikací, automatizují opravy a zajišťují zabezpečení.

  #3 Automatizaci rutiny a inteligentní přehledy

  Využijte informace ze zařízení k automatizaci a optimalizaci digitálního prostředí zaměstnanců, zmírnění zátěže IT oddělení a proaktivního modelu správy a zabezpečení.

  #4 Ochranu podnikových aplikací a dat v libovolné síti

  Poskytněte komplexní přístup zabezpečení, který zahrnuje uživatele, koncový bod, aplikaci, data a síť. Podmíněný přístup k aplikacím společně s next-gen anti-malware rešením VMware Carbon Black, chrání firemní data a zajišťují rychlou a okamžitou nápravu proti moderním ezpečnostním hrozbám.

  #5 Zvýšení produktivity zaměstnanců

  Umožněte bezproblémový a bezpečný přístup ke všem firemním aplikacím – mobilním, stolním počítačům, SaaS, virtuálním. Mezi aplikace patří i zabezpečené mobilní aplikace pro mobilní produktivitu VMware Workspace ONE – e-mailový klient a kalendář, webový prohlížeč, poznámky, obsah a další.

 • Jak lze VMware Workspace ONE provozovat?
 • VMware dává zákazníkům maximální volnost a respektuje konkrétní potřeby každé jedné organizace. Workspace ONE dostupný jako cloudová služba, kterou můžou organizace používat formou služby, a zároveň je možné Workspace ONE provozovat ve vlastním datovém centru jako plně on-prem řešení. Z pohledu vlastností a funkcí není mezi cloudem a on-prem řešením rozdíl.

  Workspace ONE existuje v různých licenčních edicích, které kopírují typické skupiny potřeb zákazníků:

  Express edice limitovaná maximálním počtem spravovaných zařízení je vhodná pro menší organizace a její obsluhu a nastavení zvládne každý zaměstnanec i firmy bez dedikovaného IT oddělení. Zhlédněte video.

  Standardní edice je vhodná pro správu, zabezpečení a doručení libovolné aplikace na mobilní zařízení, MacOS a notebooky. Ať už se jedná o BYOD model nebo firemní zařízení. Tato edice si také poradí s tzv. rugged zařízeními (čtečky čárových kódu ve skladech, PDA zařízení pro terénní pracovníky apod.).

  Advanced edice doplňuje standardní edici o pokročilou správu Windows 10 zařízení a přidává možnost, používat bezpečné aplikace pro produktivity, jako je např. firemní webový, emailový klient. Pomocí zabezpečené brány umožníme přístup ze zařízení k interním aplikacím a zdrojům pomocí per-aplikační VPN.

  Enterprise edice automatizuje rutinní činnosti spojené se správou zařízení. Nabízí zaměstnancům vyšší možnosti produktivity ve formě rychlých akcí dostupných přímo z emailového klienta. Zabezpečení je obohaceno o umělou inteligenci s možností napojení na next-gen anti-malware ochranu. Součástí této edice jsou i technologie pro doručení virtuálních desktopů a aplikací.

  Pro detailní informace o rozložení funkcionality v jednotlivých edicích navštivte stránky výrobce.

 • Kde se dozvím víc o VMware Workspace ONE?
 • Každá technická znalost začíná teorií. Na portálu VMware se dozvíte více informací, jak se VMware Workspace ONE nasazuje, integruje se stávajícími systémy nebo jak se pracuje se zařízeními..

  Po teorii přichází praxe a nejlepší je, vždy si vyzkoušet vše na vlastní kůži s vlastní infrastrukturou a vlastními zařízeními. Tohle je možné díky demo prostředí, kde je celý Workspace k dispozici. Toto demo prostředí je možné vyzkoušet formou předdefinovaných scénářů nebo je možné využít tzv. sandbox prostředí, které umožňuje otestovat 100 % funkcionalit s vlastním prostředím.

  Pro ostré testování je také zdarma (na 90 dní) trialové prostředí, které může být následně bez nutnosti rekonfigurace převedeno do produkčního nasazení.

Oblasti služeb

End pop-up

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?