Kybernetická bezpečnost

Se stále větší digitalizací podnikových procesů i způsobů komunikace celé společnosti, nabývá tato oblast stále větší a větší důležitosti. Řešení bezpečnosti pro klasickou a cloudovou IT infrastrukturu se liší.

Oblastí kybernetické bezpečnosti se zabýváme mnoho let. Tak, jak se zvyšuje četnost různých typů útoků či bezpečnostních incidentů, rostou zkušenosti i kompetence našich specialistů a rozšiřuje se i škála našeho bezpečnostního portfolia řešení a služeb.

Nabízíme

 • Bezpečnost a správa koncových zařízení
 • Pod pojmem „koncové zařízení“ dnes nespadá pouze klasický PC a notebook. Patří sem také mobilní platformy jako tablety a chytré telefony a v době virtualizace a Internetu věcí, také zařízení typu tenký klient, či PLC, ovlivňující chod průmyslových zařízení. Nemůžeme zapomenout ani na jejich periferie. Všechna tato zařízení mají operační systém nebo minimálně firmware, který je potřeba mít pod kontrolou. Moderní ochrana koncových zařízení je založena na současném použití více technologií chránící nejen soubory, ale již samotné zavádění operačních systémů a jejich běžící procesy. Dnešní řešení běžně obsahují technologie typu Antivir, Antispam, Host Firewall & IPS, Device & Application Control, WEB Filtering a podobně.

  Softwarové nástroje UEM (Unified Endpoint Management) umožňují zavést na všech koncových bodech jednotnou sadu zásad podnikové správy a zabezpečení. V enterprise segmentu podnikových zákazníků máme největší kompetence i množství referencí spojené se technologiemi IBM MaaS360, VMware Workspace ONE , BigFix, Microsoft Intune a Citrix Endpoint Management.

 • Bezpečnost IT infrastruktury
 • V této oblasti řešíme bezpečnost sítí a připojení k internetu či cloudu a tedy i části jako jsou DDoS Protector, Network IPS, Next Generation Firewall, Mail a Web Gateway, SandBoxing, jednotné řízení přístupu do sítě, Vzdálený přístup, SD-WAN (VPN) či analýzy síťového provozu (NBA). Zaměřujeme se i na ochranu a řízení uživatelských identit, centrální adresářové služby (AD, LDAP), certifikační autoritu a PKI či multi-faktorovou autentizaci a SSO. Nabízíme i technologie a řešení na ochranu dat před únikem a krádeží i ochranu aplikací a datacenter. Velmi podstatnou částí naší nabídky jsou služby bezpečnostního dohledu a služby poradenství k bezpečnosti ICT a procesům.

 • Bezpečnost cloud prostředí
 • Součástí každého projektu přechodu do cloudu by měl být i bezpečnostní projekt. Hlavním důvodem je to, že přechodem do cloudu se mění bezpečnostní perimetr, kterým nyní už není datové centrum (nebo perimetrový firewall v DC), ale koncové zařízení uživatele, který využívá cloudové služby. Tím pádem musí být správně nastaveny všechny cloudové služby tak, aby chránily uživatele a umožňovaly jim bezpečně pracovat odkudkoliv. Navíc cloudové služby dnes nabízejí víc bezpečnostních řešení, než tomu bylo v době on-premise řešení. Příkladem může být Microsoft 365, který ve své nejvyšší edici nabízí rozsáhlé bezpečnostní řešení, využitelné nejen pro zabezpečení vlastní Microsoft 365, ale také k zabezpečení produktů a řešení třetích stran.

 • Systémy pro řízení bezpečnosti
 • Bezpečnostní dohled je základním nástrojem pro zvládání kybernetických hrozeb. Hlavním úkolem je "viditelnost" bezpečnostních událostí, která umožňuje předcházet kybernetickým incidentům. Bez nasazení sofistikovaných nástrojů, správného nastavení procesů, nastavení odpovědností a eskalací není možné kybernetické bezpečnostní incidenty rozpoznat, natož jim předcházet. Komplexní systémy pro řízení bezpečnosti (SIEM) poskytují monitoring systémových změn a uživatelských aktivit v reálném čase, jsou schopny objevit hrozby a neoprávněné vniknutí, poskytují správu bezpečnostních událostí a jejich vzájemné propojení, nabízí správu logů a automatizaci odpovědí na incidenty - vše v rámci jedné, integrované a škálovatelné infrastruktury. V enterprise segmentu podnikových zákazníků máme největší kompetence i množství referenci spojené se technologiemi IBM QRadar SIEM. Detaily zde

 • Systémy pro řízení rizik a dodržování předpisů
 • Problematika správy věcí veřejných v organizaci, řízení rizik a dodržování předpisů a řešení shod s regulačními požadavky (v angličtině GRC - tj. Governance, Risk and Compliance) se týká koordinované strategie pro řízení rozsáhlých otázek správy a řízení organizací a firem. To znamená efektivní a etické řízení společnosti vedením a manažerskými úrovněmi, účinné a nákladově efektivní řízení rizik a řešení shod s předpisy a regulačními požadavky. V této oblasti nabízíme nástroje a technologie ServiceNow.

 • Bezpečnost sítí a připojení k internetu/cloudu
 • V dnešní době, kdy výrazně vzrostla potřeba vzdálené práce, je nutné zajistit uživatelům nejen přístup k firemním datům, ale také ochranu proti hrozbám, kterých na internetu číhá stále více. Firemní data se přitom mohou nacházet jak v datacentru zákazníka nebo datacentru externího poskytovatele služeb, tak i ve veřejném a privátním cloudu. Detaily zde

Oblasti služeb

End pop-up

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek